Postup pri výbere správneho náhradného dielu na automobil:

Všetky potrebné informácie nájdete v technickom preukaze k automobilu.

Čo si treba všímať:

  • Značku a model automobilu napr. Škoda Octavia Combi
  • Presný typ a výbavu počet dverí, automat/manuál, manuálne/elektické ovládanie
  • Obsah a typ motora napr. 1.9 TD
  • Rok výroby automobilu napr. 2004/09 - pri prelomových ročníkoch aj mesiac

Upozornenie!

Predávajúci nezodpovedá za chybnú objednávku náhradných dielov podľa technického preukazu, respektíve iných dokadov, ak na vozidle bola realizovaná prestavba formou použitia neoriginálnych náhradných dielov a kupujúci nás na túto skutočnosť neupozorní.

Ako u nás nakupovať

Cena použitých náhradných dielov sa určuje dohodou z ceny nových, pričom sa zohľadnuje opotrebovanosť ale aj dopyt a dostupnosť danej súčiastky. Cenu určuje mechanik a priemerne sa pohybuje od 10 do 40 % ceny nového originálneho náhradného dielu, okrem skiel, kde sa pohybuje okolo 50 %.

Záloha na náhradné diely zajednané cez internet alebo diely na objednávku,  ktoré vieme kúpiť a dodať zo zahraničia je zhruba od 20 do 50% ceny súčiastky, v závislosti od konkrétneho materiálu.

Zálohu môžete:

  • zložiť v hotovosti u nás na predajni,
  • alebo poukázať na náš účet (najskôr vám pridelíme Variabilný symbol objednávky).

              Číslo účtu: 0264149706/0900 (SLSP)

Po zložení zálohy na účet  vám telefonicky alebo emailom potvrdíme rezerváciu vami požadovaného náhradného dielu.

Záloha je nevratná. Slúži ako záruka na vyzdvihnutie tovaru.

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie v našej predajni vybavujeme podľa platného znenia:

·                                 OBČIANSKÉHO ZÁKONNÍKA (č. 40/1964 zb.)

·                                 ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITEĹA (č. 634/1992 zb.)

 

Na používaný tovar deklarovaný ako funkčný sa záruka vzťahuje na dobu odskúšania funkčnosti zo strany kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru o ktorých bol kupujúci upovedomený (t.j aj viditeľné vady), chybnou objednávkou zo strany zákazníka, vady spôsobené dopravou, mechanickým poškodením, neodbornou resp. nesprávnou montážou,nesprávnym používaním, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), poprípade inými zásahmi.

V prípade uplatnenia neoprávnenej reklamácie sa spotrebiteľ zaväzuje uhradiť náklady spojené s manipuláciou uskladnením a dopravou reklamovaného výrobku vo výške min. 20,- Eur. Bezplatnú opravu pri dodržaní vyššie uvedených záručných podmienok vykoná po predložení úplného výrobku a správne a úplne vyplneného záručného listu odborný servis.

V prípade spornej reklamácie môže predávajúci umožniť kupujúcemu výmenu za iný tovar, resp. vystaviť dobropis v hodnote reklamovaného tovaru poníženej o náklady za realizovanú demontáž a stratu nefunkčnosti komponentov.

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené. ^