Ako vybrať správny náhradný diel na automobil

29.12.2009 16:45

 

Čo si treba všímať

  • Značku a model automobilu napr. Škoda Octavia Combi
  • Presný typ a výbavu počet dverí, automat/manuál, manuálne/elektické ovládanie
  • Obsah a typ motora napr. 1.9 TD
  • Rok výroby automobilu napr. 2004/09 - pri prelomových ročníkoch aj mesiac

Kde zistiť informácie o Vašom automobile

Všetky tieto potrebné informácie nájdete v technickom preukaze k automobilu

Upozornenie

Predávajúci nezodpovedá za chybnú objednávku náhradných dielov podľa technického preukazu, respektíve iných dokadov, ak na vozidle bola realizovanáprestavba formou použitia neoriginálnych náhradných dielov a kupujúci nás na túto skutočnosť neupozorní

Ako u nás nakupovať

Ako určujeme cenu

Cena použitých náhradných dielov sa určuje dohodou z ceny nových, pričom sa zohľadnuje opotrebovanosť ale aj dopyt a dostupnosť danej súčiastky.

Cenu určuje mechanik a priemerne sa pohybuje od 10 do 40 % ceny nového originálneho náhradného dielu, okrem skiel, kde sa pohybuje okolo 50 %

Náhradné diely demontujeme až po zložení zálohy.

Zálohu môžete zložiť v hotovosti u nás na predajni, alebo po pridelení Variabilného symbolu na náš účet. Záloha sa stanovuje na 20% ceny súčiastky, pokiaľ predávajúci neurčí inú sumu.

Záloha je nevratná - slúži na refundáciu nákladov a škôd spôsobených demontážou. Výnimkou je iba vrátenie zálohy z dôvodu znefunkčnenia súčiastky pri demontáži - viď reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie v našej predajni vybavujeme podľa platného znenia:

  • OBČIANSKÉHO ZÁKONNÍKA (č. 40/1964 zb.)
  • ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITEĹA (č. 634/1992 zb.)

 

Na používaný tovar deklarovaný ako funkčný sa záruka vzťahuje na dobu odskúšania funkčnosti zo strany kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru o ktorých bol kupujúci upovedomený (t.j aj viditeľné vady), chybnou objednávkou zo strany zákazníka, vady spôsobené dopravou, mechanickým poškodením, neodbornou resp. nesprávnou montážou,nesprávnym používaním, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), poprípade inými zásahmi.

V prípade uplatnenia neoprávnenej reklamácie sa spotrebiteľ zaväzuje uhradiť náklady spojené s manipuláciou uskladnením a dopravou reklamovaného výrobku vo výške min. 20,- Eur. Bezplatnú opravu pri dodržaní vyššie uvedených záručných podmienok vykoná po predložení úplného výrobku a správne a úplne vyplneného záručného listu odborný servis.

V prípade spornej reklamácie môže predávajúci umožniť kupujúcemu výmenu za iný tovar, resp. vystaviť dobropis v hodnote reklamovaného tovaru poníženej o náklady za realizovanú demontáž a stratu nefunkčnosti komponentov.

Bankové spojenie

Autodiely Káčer - 0264149706/0900  (SLSP)

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené. ^